Index: Anti Lawaai Actie 3 [Noise Abatement Campaign 3]

Details

Explanatory Note and Acknowledgments:

The archival documents concerning the history of the Geluidstichting (Sound Foundation) and Nederlands Akoestisch Genootschap (Dutch Society for Acoustics) in the “Sound & Science” database include a digitized selection of the documents held at the archives of the Nederlands Akoestisch Genootschap (located at the office of M+P Consultants, Vught, The Netherlands). The sequence of the selected and digitized documents follows that of the original paper archive, but the numbering of the digitized documents has been added by us to facilitate digital storage. The dates of the newspaper clippings in the archive were tracked down using the online retrieval system for Dutch newspapers, magazines, and books, www.delpher.nl.

We would like to express our gratitude to the Board of the Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), Gijsjan van Blokland (chair NAG and senior consultant at M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught, The Netherlands), and M+P managing director Jan Hooghwerff for their excellent help in making the digitization possible. We would also like to thank Karin Bijsterveld for selecting and describing the documents, and Jonathan Haid for doing the actual digitization work.

Programma “Anti-Lawaai Congres 1934,” Delft, 08.11.1934 [“Program Anti-Noise Conference 1934,” Delft, November 8, 1934]

Uitnodiging Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club voor Anti-Lawaai Congres, 24.10.1934. [Invitation Royal Dutch Automobile Club for Anti-Noise Conference 1934, October 24, 1934]

Brief [Letter] met acceptatie van de uitnodiging, G.J.J. Both, directeur N.V. Nederlandsche Ford. Automobiel Fabriek aan Prof. Dr. C. Zwikker [secretaris Geluidstichting], 18.10.34

Brief [Letter] Nederlandsche Siemens Maatscappij Ltd [Name unreadable] aan Laboratorium voor Technisch Physica der Technische Hoogeschool Delft, 03.10.1934

Brief [Letter] Jan Gast Auto-verlichting [Naam onleesbaar] aan Prof. Dr. C. Zwikker [secretaris Geluidstichting], 27.09.1934

Brief [Letter] Jan Gast Auto-verlichting [Naam onleesbaar] aan Prof. Dr. C. Zwikker [secretaris Geluidstichting], 06.09.1934

Notitie over “Acoustical Value,” op briefpapier Wijngaarden & Co’s Handelmaatschappij, [No date]

Acoustisch Technisch Advies Bureau “Acousta,” Rapport Betreffende het onderzoek van: Acoustische absorptie-coëfficiënt Insulite ½” board, 30.10.1933

Results Paul E. Sabine, Riverbank Laboratories, Geneva, III, 15.07.1927

Brief [Letter] met rapport over verkeerstellingen, burgemeester van Eijgelshoven aan [Geluidstichting], 26.06.[1936].

Brief [Letter] Dr. J. de Boer aan Prof. Dr. A.D. Fokker [Voorzitter Geluidstichting], over het kalibreren van de General Radio Noisemeters, 28.05.1937

Brief [Letter] Katholieke Radio Omroep (KRO) [Naam onleesbaar] aan Mr. H.J. Schölvinck [Tweede secretaris Geluidstichting], 17.09.1935 [over het uitzenden van enkele korte speeches]

Brief [Letter] N.V. Ned. Mij. Voor Cinematografie Filmfabriek Polygoon aan de Geluidstichting, 11.9.1935 [Over het maken van een film over de anti-lawaai campagne]

Telstaat Rijkswaterstaat, Directie Wegenverbetering, Verkeerswaarnemingen 1935

Algemeen Comité ter Voorbereiding der te ‘s-Gravenhage van 23 t/m 28 september 1935 te houden Anti-Lawaai-Week [Lijst met organisaties en namen]

Schema Anti-Lawaai-Week [1935, met informatie over publiciteit]. [Schedule Noise Abatement Week [1935, with information on publicity]]

Notulen van de vergadering van het Werkcomité voor de te ‘s Gravenhage te houden Anti-Lawaai-Week, 09.08.1935

Notulen van de vergadering … ter voorbereiding van de in het najaar 1935 te ‘s Gravenhage te houden Anti-lawaai-week, 16.07.1935. [Proceedings of the meeting … to prepare for the Noise Abatement Week to be held at The Hague in fall 1935, July 16, 1935]

Beknopt Schema voor een Anti-Lawaai-Week te ‘s Gravenhage [1935]

Ontwerp voor een “Vragenlijst” voor de scholen, ter gelegenheid van de Anti-lawaaiweek, Commissie voor “Veilig Verkeer” ten behoeve van het onderwijs]

“De Auto”, 29.05.1935 [Draft publication]. [The Car, 29.05.1935, [Draft Publication]]

Pamflet “Anti-lawaai-week 23-28 september 1935” [met prijsvraag].

“Voorkomt onnoodig lawaai” [Platte tekst van het voorgaand pamphlet]

Kranteknipsel [niet compleet]: [Artikel over stiltemaand in Breda], De Kampioen (Officieel orgaan van de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB)), [geen datum]

Kranteknipsel, overdruk: [v.G.], “Bij de hernieuwde Anti-Lawaai-Actie,” De Auto (Officieel orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club), No. 36, 12.11.1947

Download QR code
From the series

Source information

Type
Manuscript
Author
Geluidstichting (Advisor)

Categories and filter tags

Areas of Study
Engineering
Sites of Knowledge
Academies and Societies
Urban and Built Environments