Index: Geluidstichting corr. 1933-1934 oprichting [Sound Foundation, corr. 1933-1934 formation]

Details

Explanatory Note and Acknowledgments:

The archival documents concerning the history of the Geluidstichting (Sound Foundation) and Nederlands Akoestisch Genootschap (Dutch Society for Acoustics) in the “Sound & Science” database include a digitized selection of the documents held at the archives of the Nederlands Akoestisch Genootschap (located at the office of M+P Consultants, Vught, The Netherlands). The sequence of the selected and digitized documents follows that of the original paper archive, but the numbering of the digitized documents has been added by us to facilitate digital storage. The dates of the newspaper clippings in the archive were tracked down using the online retrieval system for Dutch newspapers, magazines, and books, www.delpher.nl.

We would like to express our gratitude to the Board of the Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG), Gijsjan van Blokland (chair NAG and senior consultant at M+P Raadgevende Ingenieurs, Vught, The Netherlands), and M+P managing director Jan Hooghwerff for their excellent help in making the digitization possible. We would also like to thank Karin Bijsterveld for selecting and describing the documents, and Jonathan Haid for doing the actual digitization work.

01_Commissie van Bijstand [Organisaties en leden]

02_Notulen van de “vergadering … ter voorbereiding van de oprichting van een ‘Geluidstichting’” 30.07.1934

03_Notulen 1, Vergadering Raad van Bestuur der Geluidstiching, 12.10.1934

04_Notulen 5, Spoedvergadering Raad van Bestuur der Geluidstiching,17.04.1935

05_[Verslag] van de “1. Oprichting” [van de Geluidstichting] [1934/1935] [[Report] on the “1. Formation“ [of the Sound Foundation] [1934/1935]]

06_Brief [Letter] Mr. F.E. Spat, N.V. Philip’s Gloeilampenfabrieken aan Comité van Oprichting der Geluidsstichting, 19.04.1934

07_Brief [Letter] T [Ir. G.L. Tegelberg] [Voorzitter Comité van voorbereiding van de oprichting van een Geluidstichting] aan Ir. W.A. Slinkers [Secretaris Comité … Geluidstichting], 25.05.1934

08_Brief [Letter] ADF [Prof. Dr. A.D. Fokker] [Voorzitter Geluidstichting] aan Ir. G.L. Tegelberg [Voorzitter Comité … Geluidstichting], 12.12.1934

09_Brief [Letter] Ir. G.L. Tegelberg aan [to] Prof. Dr. A.D. Fokker, 10.11.1934

10_Brief [Letter] Ir. G.L. Tegelberg aan [to] Prof. Dr. A.D. Fokker, 29.10.1934

11_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Ir. G.L. Tegelberg, 27.10.1934

12_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Ir. G.L. Tegelberg, 23.10.1934

13_Brief [Letter] Ir. G.L. Tegelberg aan [to] Prof. Dr. A.D. Fokker, 13.10.1934

14_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Ir. G.L. Tegelberg, 28.07.1934

15_Brief [Letter] Ir. G.L. Tegelberg aan [to] Ir. Wouter Cool, Algemeen secretaris Koninklijk Instituut van Ingenieurs [General secretary Royal Institute for Engineers], 17.12.1934

16_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker [Voorzitter Geluidstichting, Chair Sound Foundation] aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker [Secretaris Geluidstichting/Secretary Sound Foundation, 28.12.1934

17_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 18.10.1934

18_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 13.10.1934

19_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 21.09.1934

20_Brief [Letter] Z [Prof. Dr. C. Zwikker][Secretaris Geluidstichting/Secretary Sound Foundation] aan [to] Prof. Dr. A.D. Fokker, 19.10.1934

21_Notulen van de 5e vergadering van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 16.02.1934

22_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 08.02.1934

23_Brief [Letter] Technisch-Economisch Genootschap aan [to] Ir. W.A. Slinkers, secretaris Comité van Voorbereiding van een Geluidstichting [secretary Committee for the Preparation of a Sound Foundation], 05.04.1934

24_Brief [Letter] Ir. A. Dubois et al., Comité van Voorbereiding van een Geluidstichting [aan een serie instellingen, over de oprichting van de Geluidstiching] + Concept Statuten Geluidstichting, 21.03.1934

25_Brief [Letter] Mr. D. Oppenheimer-Belinfante, secretaris-penningmeester Nederlandsche Vereeniging voor Huisvrouwen aan Prof. Dr. C. Zwikker, secretaris Geluidstichting, 01.03.1934

26_“Toelichting bij het in het leven roepen van een Geluidstiching” [1934]

27_“Notulen van verschillende besprekingen, gevoerd inzake plannen tot het in leven roepen van een Geluidstichting” [1933 /1934]

28_“Proces-verbaal omtrent … het oprichten van een Geluidstichting,” [23.03.1933]

29_Notulen [over het oprichten van een stichting, voorlopig naam Stichting Acousta], 10.04.1933

30_Brief [Letter] B.E. Theinert, directeur Acousta aan de Beheerder van het Laboratorium voor Technische Physica der Technische Hoogeschool Delft, met “Overeenkomst”, 30.06.1933

31_“Stichting ‘Acousta’, Raad van Beheer” [Geen datum]

32_Brief [Letter] B.E. Theinert aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 03.08.1933

33_Notulen [over het oprichten van een Geluidstichting] [Proceedings about the formation of a Sound Foundation], 08.07.1933

34_Brief [Letter] B.E. Theinert aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 02.09.1933

35_Brief [Letter] B.E. Theinert aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 29.08.1933

36_Brief [Ir.] W.A. Klinkers aan[to] Ir. G.L. Tegelberg, 03.08.1934

37_Brief [Letter] [Prof. Dr. C. Zwikker] aan [to] Prof. Dr. A.D. Fokker, 25.04.1934

38_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 25.04.1934

39_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 26.04.1934

40_Brief [Letter] Ir. W.A. Klinkers aan [to] [Onbekend/Unknown], 26.04.1934

41_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 28.04.1934

42_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 09.05.1934

43_Notulen van de 7e vergadering van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 11.05.1934

44_“Oprichting van de Geluidstichting,” 30.07.[1934]

45_Brief [Letter] Ir. W.A. Klinkers, secretaris van het Comité ter voorbereiding van een Geluidstichting, aan de leden van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, [Stichting voor Materiaalonderzoek], 24.08.1934

46_Brief [Letter] Prof. Dr. A.D. Fokker aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 15.08.1934

47_Notariële akte van oprichting van de Geluidstichting, 12.10.1934

48_Balans Loonmeetdienst der Geluidstiching, 31.12.1934

49_Beknopt verslag van de lezing van J.F. van der Luur op de Hotel-acoustiekdag (Geen datum). [Concise report of the lecture by J.F. van der Luur at the Hotel Acoustics Day (No Date)]

50_Brief [Letter] N. Moens aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 04.11.1933

51_Brief [Letter] A.D Fokker, N. Moens en C. Zwikker aan het Bestuur van de Materiaalstichting [The Board of the Foundation for Materials Research], 01.11.1933

52_Brief [Letter] A.D Fokker en C. Zwikker aan N. Moens, 01.11.1933

53_Notulen van de 3e vergadering van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 18.09.1933

54_Notulen van de 2e vergadering van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 11.09.1933

55_Brief [Letter] Ir. W.A. Slinkers [Secretaris Comité van voorbereiding van de oprichting van een Geluidstichting/Secretary Committee for the preparation of the formation of a Sound Foundation] aan [to] Prof. Dr. C. Zwikker, 21.10.1933

56_Concept statuten [Draft Regulations] Geluidsstichting [Sound Foundation], 1933

57_Résumé van de bespreking van de leden Ir. G.L. Tegelberg, Voorzitter, Ir. M.E.H. Tjaden, Prof. Dr. C. Zwikker en Ir. W.A. Slinkers, Secretaris [van het Comité ter voorbereiding van een Geluidstichting], met den Secretaris der Nederlandsche Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (C.O.) Ir. A. De Mooij [in de context van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 15.11.1933

58_ Notulen van de 4e vergadering van de Commissie voor de bestudeering van de acoustische eigenschappen van bouwmaterialen, Stichting voor Materiaalonderzoek, 06.12.1933 [Proceedings of the 4th meeting of the Committee for the study of the acoustical characteristics of building materials, Foundation for Materials Research, December 6, 1933]

Download QR code
From the series

Categories and filter tags

Areas of Study
Architecture, Planning, and Environment
Sites of Knowledge
Academies and Societies